array(72) { ["id"]=> string(4) "3419" ["model"]=> string(7) "article" ["cid"]=> string(4) "1102" ["uid"]=> string(1) "4" ["username"]=> string(6) "admin5" ["title"]=> string(6) "朱晟" ["title_color"]=> string(0) "" ["title_bold"]=> string(1) "0" ["sub_title"]=> string(0) "" ["frame"]=> string(54) "/uploadfile/c3b8cfd5399c7ec8.jpg" ["verify_frame"]=> string(0) "" ["attachment_pdf"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["attributes"]=> string(1) "6" ["summary"]=> string(189) "    朱晟,副主任医师,影像医学与核医学专业在读博士。   社会兼职:      中华医学会影像技术分会国际交流学组委员 &en" ["source"]=> string(11) "[db:来源]" ["author"]=> string(11) "[db:作者]" ["author_x"]=> string(0) "" ["author_y"]=> string(0) "" ["author_z"]=> string(0) "" ["authority"]=> string(0) "" ["editer"]=> string(11) "[db:编辑]" ["keywords"]=> string(0) "" ["verified"]=> string(1) "1" ["verifier"]=> string(6) "admin5" ["verify_time"]=> string(1) "0" ["timestamp"]=> string(10) "1612108800" ["create_time"]=> string(10) "1635910843" ["list_order"]=> string(10) "1612108800" ["update_time"]=> string(10) "1653879447" ["pages"]=> string(1) "1" ["html_view_url_rule"]=> string(0) "" ["template"]=> string(0) "" ["views"]=> string(4) "1448" ["score"]=> string(1) "0" ["level"]=> string(1) "0" ["level_time"]=> string(1) "0" ["comments"]=> string(1) "0" ["seo_keywords"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(189) "    朱晟,副主任医师,影像医学与核医学专业在读博士。   社会兼职:      中华医学会影像技术分会国际交流学组委员 &en" ["label_postfix"]=> string(0) "" ["config"]=> array(1) { ["allow_ip"]=> array(4) { ["enabled"]=> string(1) "0" ["collectip"]=> array(0) { } ["area_ip"]=> array(0) { } ["ruleoutip"]=> array(0) { } } } ["custom_a"]=> string(0) "" ["custom_b"]=> string(0) "" ["custom_c"]=> string(0) "" ["custom_d"]=> string(0) "" ["custom_e"]=> string(0) "" ["starttime"]=> string(0) "" ["endtime"]=> string(0) "" ["iid"]=> string(4) "3419" ["page"]=> string(1) "1" ["addon_title"]=> string(0) "" ["addon_frame"]=> string(54) "/uploadfile/c3b8cfd5399c7ec8.jpg" ["addon_summary"]=> string(189) "    朱晟,副主任医师,影像医学与核医学专业在读博士。   社会兼职:      中华医学会影像技术分会国际交流学组委员 &en" ["ip"]=> string(15) "113.246.187.180" ["last_update_ip"]=> string(13) "220.170.143.7" ["content"]=> string(1208) "    朱晟,副主任医师,影像医学与核医学专业在读博士。

   社会兼职:
      中华医学会影像技术分会国际交流学组委员

   湖南省医学会影像技术专委会人工智能学组委员

   郴州市医学会影像技术专委会秘书

   专业特长:擅长头颈肿瘤影像诊断,头颈肿瘤交叉影像研究,肺癌及乳腺癌早期筛查研究等;

   近五年成果:以第一作者(通讯作者)发表论文6篇(SCI、核心期刊2篇);参编教材2部;主持省部级等各级科研项目2项,获实用新型发明专利1项。
" ["custom_f"]=> string(9) "放射科" ["custom_g"]=> string(18) "副主任医师," ["custom_h"]=> string(0) "" ["custom_i"]=> string(0) "" ["custom_j"]=> string(0) "" ["ever_verified"]=> string(1) "1" ["allow_comment"]=> string(1) "1" ["allow_mood"]=> string(1) "1" ["credit"]=> string(1) "1" ["credit_type"]=> string(1) "0" ["digg"]=> string(1) "0" ["trample"]=> string(1) "0" ["#category"]=> &array(42) { ["id"]=> int(1102) ["parent"]=> int(994) ["name"]=> string(9) "放射科" ["letter"]=> string(1) "f" ["model"]=> string(7) "article" ["url"]=> string(11) "/html/1102/" ["domain"]=> string(0) "" ["frame"]=> string(0) "" ["type"]=> string(1) "2" ["item_count"]=> string(2) "10" ["htmlize"]=> string(1) "1" ["html_list_url_rule"]=> string(42) "{$core_url}/html/{$id}/#list-{$page}.html#" ["html_list_url_rule_mobile"]=> string(39) "{$core_m_url}/{$id}/#list-{$page}.html#" ["html_view_url_rule"]=> string(67) "{$core_url}/html/{$cid}/{$Y}-{$m}-{$d}/content-{$id}#-{$page}#.html" ["html_view_url_rule_mobile"]=> string(64) "{$core_m_url}/{$cid}/{$Y}-{$m}-{$d}/content-{$id}#-{$page}#.html" ["path"]=> string(38) "linchuangkeshi/keshizhuanjia/fangsheke" ["page_size"]=> string(2) "30" ["list_template"]=> string(19) "article/list_expert" ["list_template_mobile"]=> string(19) "article/list_mobile" ["view_template"]=> string(19) "article/view_expert" ["view_template_mobile"]=> string(19) "article/view_mobile" ["item_template"]=> string(32) "common/pic_title_summary/list014" ["item_template_mobile"]=> string(11) "mobile/list" ["display_order"]=> string(1) "0" ["seo_keywords"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(0) "" ["label_postfix"]=> string(0) "" ["need_password"]=> string(1) "0" ["category_password"]=> string(0) "" ["list_all_model"]=> string(1) "0" ["CONFIG"]=> array(24) { ["direct_to_category_id"]=> int(0) ["target"]=> string(6) "_blank" ["post_year"]=> int(0) ["post_quarter"]=> int(0) ["post_month"]=> int(0) ["post_week"]=> int(0) ["enable_show"]=> int(0) ["orderby"]=> string(5) "level" ["orderby_desc"]=> int(0) ["list_title_length"]=> int(120) ["list_title_length_mobile"]=> int(40) ["list_title_length_dot"]=> string(1) "0" ["list_title_length_mobile_dot"]=> string(1) "0" ["list_pages_template"]=> string(0) "" ["list_pages_template_mobile"]=> string(20) "page_template_mobile" ["view_pages_template"]=> string(18) "base_page_template" ["navigation"]=> string(0) "" ["summary"]=> string(0) "" ["copyright"]=> string(0) "" ["linkurl"]=> string(0) "" ["need_login"]=> int(0) ["allow_ip"]=> array(5) { ["enabled"]=> string(1) "0" ["collectip"]=> array(0) { } ["beginip"]=> string(0) "" ["endip"]=> string(0) "" ["ruleoutip"]=> array(0) { } } ["fee"]=> array(2) { ["credit"]=> int(0) ["credit_type"]=> int(0) } ["administrator"]=> array(0) { } } ["parents"]=> array(2) { [0]=> int(895) [1]=> int(994) } ["enable_show"]=> int(0) ["post_year"]=> int(0) ["post_quarter"]=> int(0) ["post_month"]=> int(0) ["post_week"]=> int(0) ["allow_ip_enabled"]=> int(0) ["attachment_type"]=> int(0) ["authority"]=> array(0) { } ["authority_viewer"]=> array(0) { } ["m_url"]=> string(32) "http://yiyuan.php168.net/m/1102/" } ["source_name"]=> string(11) "[db:来源]" ["source_url"]=> string(0) "" }

朱晟/

科室

放射科

职称

副主任医师,

联系电话

电子邮件

简介

    朱晟,副主任医师,影像医学与核医学专业在读博士。

   社会兼职:
      中华医学会影像技术分会国际交流学组委员

   湖南省医学会影像技术专委会人工智能学组委员

   郴州市医学会影像技术专委会秘书

   专业特长:擅长头颈肿瘤影像诊断,头颈肿瘤交叉影像研究,肺癌及乳腺癌早期筛查研究等;

   近五年成果:以第一作者(通讯作者)发表论文6篇(SCI、核心期刊2篇);参编教材2部;主持省部级等各级科研项目2项,获实用新型发明专利1项。
    朱晟,副主任医师,影像医学与核医学专业在读博士。   社会兼职:      中华医学会影像技术分会国际交流学组委员 &en... 更多内容